Artykuły i porady

Porażenie prądem – jak udzielić pomocy poszkodowanemu?

electrician connects house to electricity, close-up

Wszechobecny prąd jest nie tylko wielkim udogodnieniem, ale też stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Nierzadko zdarzają się wypadki, w których poszkodowany ponosi szkodę, na skutek porażenia prądem. Sprawdźmy jak pomóc osobie, która tego doświadczyła?

Pierwsza pomoc

Ważne jest, by ratujący zachował spokój i w miarę możliwości postępował zgodnie z prawidłowym schematem. Początkowo musimy ocenić, czy poszkodowany faktycznie został porażony prądem. Wskazywać mogą na to kurczące się mięśnie, ból i poparzenia skóry. W niektórych przypadkach mogą zostać również porażone mięśnie oddechowe, co będzie utrudniało zaczerpnięcie powietrza. Ratujący powinien przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo sobie i udzielić pomocy dopiero, gdy upewni się, że ofiara nie jest pod stałym źródłem napięcia. Jeśli poszkodowany dalej znajduje się w strefie napięcia, źródło prądu należy odłączyć narzędziem zbudowanym z materiału, który prądu nie przewodzi – drewnianym lub plastikowym. Należy również wyłączyć bezpieczniki i niezwłocznie wezwać karetkę. Następne kroki postępowania wyglądają tak:

  • Sprawdzenie oddechu u poszkodowanego – jeśli poszkodowany jest przytomny i oddycha – czekamy na przyjazd karetki, zapewniamy mu komfort psychiczny i fizyczny, staramy się go uspokoić, jeśli zaś jest nieprzytomny i oddycha, a także nie zaobserwowaliśmy uszkodzeń kręgosłupa – układamy go w pozycji bocznej bezpiecznej. Uszkodzenia kręgosłupa dyskwalifikują ofiarę do ułożenia w pozycji bocznej bezpiecznej ze względu na możliwe uszkodzenie rdzenia kręgowego. Jeśli jednak poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha należy rozpocząć wykonywanie uciśnięć i wdechów w sekwencji 30:2 – jeśli jest ktoś do pomocy, należy go o pomoc poprosić, masaż serca jest męczący i może zająć nawet 10 minut lub więcej.
  • Jeśli chory wykazuje objawy wstrząsu, to znaczy ma dreszcze, przyspieszone tętno a jego skóra przybiera kolor blady i siny to należy ułożyć go w pozycji przeciwwstrząsowej – na plecach z nogami w górze.

Zasady bezpiecznego zachowania w trakcie burzy

Previous article

Jak zapobiegać próchnicy zębów?

Next article

Comments

Comments are closed.